Dzień Wstępny

Szanowni Państwo,

Centrum Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że każda osoba wpisana na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia Wstępnego”.

30.09.2020 r.
 • Wydział Medycyny-Weterynaryjnej- weterynaria w języku polskim - tylko forma on-line

2.10.2020 r.
 • Wydział Medycyny-Weterynaryjnej- Veterinary medicine w języku angielskim – tylko forma stacjonarna

9.10.2020 r.
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - I etap – forma stacjonarna
 • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - I etap - forma stacjonarna – studia stacjonarne

10.10.2020 r.
 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – I etap - forma stacjonarna
 • Wydział Przyrodniczo-Technologiczny – I etap - forma stacjonarna
 • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - I etap - forma stacjonarna – studia niestacjonarne

„Dzień Wstępny” będzie się składał z jednego lub dwóch etapów (w zależności od wydziału), a jego program będzie obejmował następujące części:
 1. I etap – spotkanie w formie stacjonarnej:
  • spotkanie z Władzami Wydziału,
  • Immatrykulacja*,
  • informacje ogólne (w tym sprawy związane z organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego na UPWr, podstawowe obowiązki i prawa studenta, przekazanie najważniejszych informacji dot. legitymacji, orzeczeń lekarskich, planu zajęć itp.).

  *Immatrykulacja to formalny akt przyjęcia w poczet studentów, który następuje z chwilą złożenia i podpisania ślubowania. Niepodjęcie studiów skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 2. II etap – spotkanie w formie on-line (w późniejszym terminie):
  • omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”, 
  • informacja o działalności Poradni Rozwoju Osobistego i Biura Karier, informacja o działalności biblioteki, wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów,
  • wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i informacja o szkoleniu BHP i p. poż. na platformie e-learningowej, wykład z zakresu BHP: zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów – omówienie struktury organizacyjnej uczelni, prawa i obowiązki studenta, zasady przyznawania świadczeń dla studentów, odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni, informacja o pomocy dla studentów z niepełnosprawnością.
Szkolenie BHP jest obowiązkowe i jego ukończenie jest warunkiem zaliczenia I semestru. W powyższym szkoleniu powinni uczestniczyć również studenci I roku studiów II stopnia rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni.

Każdy uczestnik „Dnia Wstępnego” jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Uczelni na temat wytycznych dotyczących środków ochrony przed zakażeniem Covid-19, zamieszczonymi TUTAJ

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia spotkania w formie stacjonarnej (I etap) każda osoba ma obowiązek:
 • przestrzegania dystansu społecznego,
 • zakrycia ust i nosa,dezynfekcji rąk każdorazowo przy wejściu i wyjściu na teren
 • uczelni,
 • uczestnik „Dnia Wstępnego” korzysta z własnych przedmiotów
 • niezbędnych do realizacji zajęć (artykuły piśmiennicze – kartki/notes i długopis),
 • w spotkaniu mogą uczestniczyć tylko osoby do tego uprawnione.
Przypominamy, że do odbioru legitymacji niezbędne jest posiadanie wydrukowanego potwierdzenia opłaty.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Informacja dotyczy wyłącznie osób przyjętych w I naborze na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Dla osób przyjętych w III naborze Dzień Wstępny odbędzie się w innym terminie.

10 października 2020 roku /sobota/ Sala AZ przy ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, budynek E12

GODZINA KIERUNEK
PODZIAŁ NA GRUPY
8:00-9:00 Zootechnika
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do J
9:30-10:30 Zootechnika
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od K do N
11:00-12:00 Zootechnika
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od O do Ż
12:30-13:30 Bioinformatyka studia I stopnia osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K
12:30-13:30 Bioinformatyka studia II stopnia osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Z rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni
14:00-15:00 Bioinformatyka studia I stopnia osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Ż

10 października 2020 roku /sobota/ Sala 26 przy ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, budynek F1

GODZINY
KIERUNEK
 PODZIAŁ NA GRUPY
8:00-9:00 Biologia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M
8:00-9:00 Biologia
studia II stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Z rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni
9:30-10:30 Biologia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od O do Z
11:00-12:00 Biologia człowieka studia I stopnia osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do J
12:30-13:30 Biologia człowieka
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od K do P
14:00-15:00 Biologia człowieka
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od R do Z
14:00-15:00 Biologia człowieka
studia II stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Z rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji spotkania w formie stacjonarnej (I etap) uprasza się Państwa o wcześniejsze przybycie.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

9 października 2020 roku /piątek/ Sala AZ przy ul. Chełmońskiego 38 c, 51 – 630 Wrocław, budynek E12

 GODZINA KIERUNEK
PODZIAŁ NA GRUPY
 8:00-9:00 Biotechnologia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M
 9:30-10:30 Biotechnologia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Z
 11:00-12:00 Technologia żywności i żywienia człowieka
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł
 12:30-13:30 Technologia żywności i żywienia człowieka
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Z

9 października 2020 roku /piątek/ Sala 26 przy ul. Chełmońskiego 37, 51 – 630 Wrocław, budynek F1

 GODZINA  KIERUNEK  PODZIAŁ NA GRUPY
 8:00-9:00 Technologia i organizacja gastronomii
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
 9:30-10:30 Żywienie człowieka i dietetyka
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł
 11:00-12:00 Żywienie człowieka i dietetyka
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Z
 12:30-13:30 Żywienie człowieka i dietetyka
studia II stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
 14:00-15:00 Zarządzanie jakością i analiza żywności
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji spotkania w formie stacjonarnej (I etap) uprasza się Państwa o wcześniejsze przybycie.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

9 października 2020 roku /piątek/ Aula Jana Pawła II - Centrum Dydaktyczno-Naukowe – budynek C3, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-365 Wrocław

GODZINA
KIERUNEK
PODZIAŁ NA GRUPY
8:00-9:00 Gospodarka przestrzenna
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do R
9:30-10:30 Gospodarka przestrzenna
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok, których nazwiska rozpoczynają się na litery od S do Z
9:30-10:30 Inżynieria bezpieczeństwa
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
11:00-12:00 Inżynieria środowiska
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
12:30-13:30 Inżynieria i gospodarka wodna
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
14:00-15:00 Architektura krajobrazu
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu

9 października 2020 roku /piątek/ Sala VR – budynek A2, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

 GODZINA KIERUNEK
 PODZIAŁ NA GRUPY
 8:00-9:00 Geodezja i kartografia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do N
 9:30-10:30 Geodezja i kartografia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów, których nazwiska rozpoczynają się na litery od O do Z
oraz wszystkie osoby przyjęte na geodezję i kartografię w III naborze
 11:00-12:00 Budownictwo
studia stacjonarne I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł
 12:30-13:30 Budownictwo
studia stacjonarne I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Z
oraz wszystkie osoby przyjęte na budownictwo w III naborze
Do odbioru legitymacji niezbędne jest posiadanie wydrukowanego potwierdzenia opłaty.

Osoby przyjęte w III naborze na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji mają obowiązek uczestniczyć w Dniu Wstępnym zgodnie z wytycznymi:
  • osoby przyjęte na budownictwo biorą udział w drugiej turze spotkania na ten kierunek, w godz. 12.30-13.30,
  • osoby przyjęte na geodezję i kartografię biorą udział w drugiej turze spotkania na ten kierunek, w godz. 9.30-10.30,
  • osoby przyjęte na pozostałe kierunki wg ogólnego harmonogramu. 

10 października 2020 roku /sobota/ Sala VI R – budynek A2, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

 GODZINA KIERUNEK
 PODZIAŁ NA GRUPY
 8:15-9:45 Budownictwo
studia niestacjonarne I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia

Do odbioru legitymacji niezbędne jest posiadanie wydrukowanego potwierdzenia opłaty.

Wydział Medycyny-Weterynaryjnej

Spotkanie z Kolegium Dziekańskim Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku „weterynaria” odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w 2 grupach (studentów stacjonarnych i niestacjonarnych) online za pośrednictwem platformy Google Meet.

Studia stacjonarne w języku polskim godz. 13:00 – 13:40
Studia niestacjonarne w języku polskim godz. 14:00 – 14:40


Podczas spotkania studenci złożą Ślubowanie studenckie, potwierdzone elektronicznie, dlatego udział w wydarzeniu jest OBOWIĄZKOWY.

Osoby, które z ważnych przyczyn losowych nie będą mogły tego dnia uczestniczyć w wydarzeniu proszone są o kontakt z Dziekanatem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, e-mail: dziekanat.wmw@upwr.edu.pl lub telefonicznie: 71/3205244.

25 września b.r. każdy kandydat przyjęty na studia na kierunku „weterynaria” otrzyma z adresu weterynaria@upwr.edu.pl na e-mail podany podczas rekrutacji indywidualny adres studenckiej poczty uczelnianej wraz z instrukcją logowania.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu „Immatrykulacja 2020 – Weterynaria”
zostanie przesłane do kandydatów na e-mail studenckiej poczty uczelnianej (nr
albumu@student.upwr.edu.pl).

Studenci zostaną powiadomieni w odrębnym komunikacie o pozostałych
spotkaniach i szkoleniach Dni Wstępnych UPWr.

Dzień Wstępny i Immatrykulacja dla studentów I roku studiów na kierunku „veterinary medicine” w języku angielskim odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 2 października 2020 r. w Sali I W przy ul. Norwida 31 w godz. 9-11.

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

10 października 2020 roku /sobota/ Aula Jana Pawła II - Centrum Dydaktyczno-Naukowe – budynek C3, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-365 Wrocław

GODZINA KIERUNEK
PODZIAŁ NA GRUPY
 8:00-9:00 - Agrobiznes
studia I stopnia,
- Biotechnologia stosowana roślin
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
 9:30-10:30 Ochrona środowiska
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł
11:00-12:00 Ochrona środowiska
studia I stopnia
 osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Ż
12:30-13:30 Rolnictwo
(stacjonarne i niestacjonarne) studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
14:00-15:00 - Ogrodnictwo
studia I stopnia,
- Medycyna roślin
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu
 15:30-16:30 Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od O do Ż
 15:30-16:30 Technika rolnicza i leśna
studia I stopnia
wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu

10 października 2020 roku /sobota/ Sala VR – budynek A2, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław 

 GODZINA KIERUNEK
 PODZIAŁ NA GRUPY
8:00-9:00 Ekonomia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł
9:30-10:30 Ekonomia
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Ż
11:00-12:00 Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł
12:30-13:30 Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Ż
14:00-15:00 Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
studia I stopnia
osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do N

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji spotkania w formie stacjonarnej (I etap) uprasza się Państwa o wcześniejsze przybycie.

Mapa obiektów

Jeżeli chcesz zobaczyć, w której sali masz spotkanie w formie stacjonarnej, sprawdź MAPĘ OBIEKTÓW UPWr.