Jednolite studia magisterskie


W trybie jednolitym magisterskim prowadzone są studia na kierunku weterynaria.


Liczba punktów (LP) dla kandydatów na weterynarię przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = B + C

gdzie:

B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,

C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii

Kandydaci na weterynarię, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z biologii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych i chemii na poziomie rozszerzonymco najmniej 30 punktów procentowych.

Kandydaci na weterynarię, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

W tym roku po raz pierwszy prowadzona jest rozdzielna rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku weterynaria. Wyjaśnienie zasad znajdziesz tutaj.