Jednolite studia magisterskie


W trybie jednolitym magisterskim prowadzone są studia na kierunku weterynaria.

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na weterynarię przeliczana jest według następującego wzoru:


LP = B + C

gdzie:

- liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,

- liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii.

Kandydaci na weterynarię, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z biologii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych i chemii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych. W przypadku niespełnienia tego warunku, choćby z jednego z przedmiotów, system wygeneruje na formularzu ogólną liczbę punktów 0,00.

Kandydaci na weterynarię, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemiinie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku weterynaria prowadzona jest rozdzielnie.