Zasady rekrutacji na studia z podwójnym dyplomowaniem

Czas trwania rekrutacji: listopad-styczeń


Opłata rekrutacyjna: 80 PLN/19 EUR


10-12 studentów z Chin i tyle samo osób z Polski może podjąć tę specjalność (za zgodą władz obojga uniwersytetów). Pierwszeństwo mają studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Hunan Agriculture University of Changsha.

Prodziekan ds. kierunku może podjąć decyzję o dodatkowej procedurze rekrutacyjnej (np. rozmowie kwalifikacyjnej), w przypadku dużej liczby kandydatów.

Znajomość języka angielskiego

Ze względu na to, że studia prowadzone są w języku angielskim, wszyscy kandydaci muszą posiadać certyfikat znajomości tego języka na poziomie min. B2 (zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).


Wymagane dokumenty / Required documents

(dokumenty aplikacyjne wymagane w procedurze aplikacyjnej - składane do UPWr po zakwalifikowaniu na studia polsko-chińskie)


  1. Application form,
  2. Two letters of recomendations,
  3. Transcripts of Bachelor program,
  4. Diploma of Bachelor program or degree confirmation (for the fourth grade students),
  5. Foreginer physical examination form (all the original result letter from hospital should be in English),
  6. Passport copy,
  7. Study plan - example,
  8. No crime certificate.

Pozostałe zasady rekrutacji znajdziesz tutaj.


W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: