Opłata za elektroniczną legitymację studencką

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia należy wnieść opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Opłatę w wysokości 22 zł należy wpłacić na ten sam numer konta, co opłatę rekrutacyjną.