Opłaty za studia w języku angielskim

 KIERUNEK  OPŁATA ZA SEMESTR
ogrodnictwo w języku angielskim – studia drugiego stopnia  1600 EURO
podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim – studia pierwszego stopnia inżynierskie  1600 EURO/ ostatni semestr bez opłaty
architektura krajobrazu – studia drugiego stopnia bez opłaty dla obywateli UE
techniki laboratoryjne w biologii w języku angielskim – studia drugiego stopnia  1600 EURO/ 800 EUR dla obywateli UE/ ostatni semestr bez opłaty
weterynaria w języku angielskim – studia jednolite magisterskie 4200 EURO- 1 semestr/ 4000 EURO- pozostałe
technologia żywności i żywienie człowieka – studia drugiego stopnia 1500 EURO/ bez opłaty dla obywateli UE