Opłaty za studia w języku angielskim

 KIERUNEK  OPŁATA ZA SEMESTR
ogrodnictwo w języku angielskim – studia drugiego stopnia  1600 EURO
techniki laboratoryjne w biologii w języku angielskim – studia drugiego stopnia  1600 EURO
weterynaria w języku angielskim – studia jednolite magisterskie 4000 EURO
technologia żywności i żywienie człowieka – studia drugiego stopnia 1600 EURO