Opłaty za studia w języku angielskim

 KIERUNEK  OPŁATA ZA SEMESTR
ogrodnictwo w języku angielskim – studia drugiego stopnia  6900 zł
techniki laboratoryjne w biologii w języku angielskim – studia drugiego stopnia  6900 zł
weterynaria w języku angielskim – studia jednolite magisterskie 17500 zł
technologia żywności i żywienie człowieka – studia drugiego stopnia 6900 zł