Opłaty za studia w języku polskim dla cudzoziemców

Cudzoziemcy podejmujący naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wnoszą opłaty semestralne za studia zgodnie z poniższą tabelą:

 WYDZIAŁ OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW II STOPNIA
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
600 EURO
900 EURO
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
600 EURO
900 EURO
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
600 EURO
900 EURO
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ*
3500 EURO
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
600 EURO
900 EURO

* Jednolite studia magisterskie/ opłata 3500 EURO za semestr.