Opłaty za studia w języku polskim dla cudzoziemców

Cudzoziemcy podejmujący naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wnoszą opłaty semestralne za studia zgodnie z poniższą tabelą:

 WYDZIAŁ OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW II STOPNIA
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
2600 zł
3900 zł
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
2600 zł
3900 zł
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
2600 zł
3900 zł
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
6000 zł*
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2600 zł
3900 zł

*Jednolite studia magisterskie/opłata 6000 zł za semestr.