Opłaty za studia niestacjonarne

Wysokość odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2020/2021 na studiach niestacjonarnych.

 KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR STUDIÓW II STOPNIA
budownictwo
2100
-
rolnictwo
1900
2050
weterynaria*
6000
6000
zootechnika
2050
2100

* Jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie dziennym za odpłatnością (opłata semestralna).