Opłaty za studia niestacjonarne

Wysokość odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2017/2018 na studiach niestacjonarnych.

 KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR STUDIÓW II STOPNIA
architektura krajobrazu 
-
 2200
bezpieczeństwo żywności 
-
-
bioinformatyka
-
-
biologia
2000
2100
biotechnologia
-
-
budownictwo
2100
-
ekonomia
-
-
geodezja i kartografia
2100
2200
gospodarka przestrzenna
-
2200
inżynieria i gospodarka wodna
-
-
inżynieria bezpieczeństwa
-
-
inżynieria środowiska
-
2200
medycyna roślin
-
-
ochrona środowiska
-
-
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
-
-
ogrodnictwo
-
-
rolnictwo
1900
2050
technika rolnicza i leśna
1900
2050
technologia żwności i żywienie człowieka
-
-
towaroznawstwo
-
-
weterynaria*
6000
zarządzanie i inżynieria produkcji
-
-
zootechnika
2050
2100
żywienie człowieka i dietetyka
- -

* Jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie dziennym za odpłatnością.