Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

85 (osiemdziesiąt pięć złotych) na wszystkich kierunkach studiów.

Opłatę należy wnieść za każdy deklarowany kierunek studiów.

Opłatę należy wnosić na numer konta indywidualnie wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.