Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

1) 140 zł (sto czterdzieści złotych) na kierunek architektura krajobrazu na studia pierwszego stopnia (opłata rekrutacyjna + egzamin wstępny z rysunku),

2) 80 zł (osiemdziesiąt złotych) na pozostałych kierunkach studiów (w tym na studia drugiego stopnia na kierunek architektura krajobrazu).

Opłatę należy wnieść za każdy deklarowany kierunek studiów.

Opłatę należy wnosić na numer konta indywidualnie wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dla każdego kierunku studiów osobno.