Opłaty

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w trybie stacjonarnym są bezpłatne dla obywateli Polski oraz osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących naszych obywateli.

Opłata za studia obowiązuje kandydatów na studia w trybie niestacjonarnym.

Opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obcokrajowców.