Najcześciej zadawane pytania

Jakie były w zeszłym roku progi na…?

Nie podajemy progów punktowych z zeszłych lat. Dlaczego tego nie robimy?

Progi punktowe nigdy nie są ustalane z góry, ustalane są dopiero w momencie ogłaszania pierwszych list rankingowych. Ostatnia zakwalifikowana osoba, która mieści się w limicie miejsc wyznacza próg punktowy.
Jest on zależny od ilości maturzystów i kandydatów w danym roku, ich wyników ;) a nawet od „mody” na dany kierunek w danym roku.

Jakie zdjęcie mam załączyć w systemie?

Obowiązujące parametry zdjęcia znajdziesz tutaj.

W jaki sposób mam dokonać opłaty?

Opłaty należy dokonać przelewem, nie ma różnicy czy przelew wykona się przez internet, w banku czy na poczcie. Nie ma również znaczenia z czyjego rachunku bankowego zostanie wykonany przelew, może to być rachunek bankowy znajomego czy rodzica. W związku z tym, że numery kont do wpłat są indywidualne, nie ma potrzeby szczegółowego opisywania przelewów.

Na jaki rachunek mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Numer konta na który należy wpłacić opłatę rekrutacyjną znajdziesz w zakładce „Kierunki” pod zadeklarowanym przez siebie kierunkiem studiów.
Do każdego zdeklarowanego kierunku system automatycznie tworzy indywidualny numer rachunku bankowego. W związku z powyższym, jeżeli zadeklarowany został więcej niż jeden kierunek studiów - dla każdego należy dokonać odrębnej opłaty na indywidualne rachunki bankowe.

Gdzie znajdę dane do przelewu?

Dane do przelewu znajdziesz w zakładce „Kierunki”, pod zadeklarowanym przez siebie kierunkiem – przycisk „Przelew” Po kliknięciu druk przelewu automatycznie zapisze się na Twoim komputerze. Teraz możesz go wydrukować i wnieść opłatę na poczcie lub skopiować dane do przelewu internetowego.

Gdzie znajdę podanie z systemu?

Podanie znajdziesz w zakładce „Kierunki”, pod zadeklarowanym przez siebie kierunkiem. Po kliknięciu podanie automatycznie zapisze się na Twoim komputerze. Teraz możesz je już wydrukować i załączyć do kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Gdzie mam złożyć dokumenty?

Dla każdego kierunku studiów jest powołana osobna komisja rekrutacyjna. Ich adresy znajdziesz tutaj.
Jeśli jesteś obcokrajowcem dokumenty składasz w Biurze Rekrutacji – ul. Norwida 25, bud. A5, pok. 8.

Kiedy mogę złożyć komplet wymaganych dokumentów i czy mogę to zrobić wcześniej niż jest wskazane w terminarzu?

Dokumenty należy składać zgodnie z terminarzem znajdującym się na stronie rekrutacja.upwr.edu.pl. Nie ma możliwości złożenia dokumentów wcześniej niż zostało to przewidziane w terminarzu.

Czy można złożyć dokumenty przez pełnomocnika lub wysłać pocztą?

Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą/kurierem.

Przy wysyłaniu dokumentów pocztą należy pamiętać o tym, że brana pod uwagę jest data wpływu dokumentacji, a nie jej nadania. Ponadto wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, że kopia dowodu osobistego i świadectwa maturalnego muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź organ wydający.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność także przy składaniu dokumentów przez pełnomocnika, który dodatkowo powinien posiadać upoważnienie do złożenia dokumentów - sporządzone przez kandydata.

Czy dostanę skierowanie na badania?

Jeśli na Twój kierunek wymagane jest orzeczenie lekarskie, otrzymasz skierowanie na badania. Dostaniesz je przy składaniu dokumentów lub pocztą, razem z decyzją o przyjęciu na studia. Orzeczenie lekarskie musisz dostarczyć do właściwego dziekanatu najpóźniej do Dnia Wstępnego.

Gdzie mogę wykonać badania lekarskie?

Badania lekarskie możesz wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy. Jeśli jesteś z województwa dolnośląskiego – wykaz placówek znajdziesz tutaj.
Jeśli natomiast jesteś spoza województwa – zorientuj się gdzie, w okolicy Twojego miejsca zamieszkania, możesz wykonać te badania za darmo.
Orzeczenie lekarskie dostarcz do Twojego dziekanatu do Dnia Wstępnego.

Zdawałam maturę w tym roku, jaki przedział mam wybrać rejestrując się w systemie rekrutacyjnym?

Wszystkie osoby zdające nową maturę pomiędzy 2008 a 2016 rokiem powinny zaznaczyć w systemie rekrutacyjnym opcję „nowa matura 2008-2016”.

Co z opłatą za indeks i legitymację?

Opłaty za indeks nie wnosisz, ponieważ Twój indeks będzie elektroniczny :)

Opłatę za legitymację w wysokości 17 zł powinieneś wpłacić na to samo konto, na które wpłacałeś opłatę rekrutacyjną. Dowód wpłaty dostarcz do Twojego dziekanatu do Dnia Wstępnego.