Studia w języku angielskim

Zasady rekrutacji na studia w języku angielskim są tożsame z zasadami rekrutacji dla studiów w języku polskim na danym kierunku studiów.
Dodatkowo kandydat musi przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie