Kalkulator punktów

Kalkulator oblicza orientacyjną liczbę punktów, jakie można uzyskać w procesie rekrutacji.


Wyniki matur należy wpisywać w punktach procentowych np. 75% = 75 pkt

Zasady przeliczania punktów znajdziesz tutaj.