Zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Dwujęzyczną 2018/2019

Absolwentom szkół dwujęzycznych, którzy zdawali maturę dwujęzyczną wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przelicza się według następującej zasady:

poziom podstawowy    – 100 % punktów

poziom rozszerzony     – 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (jednak nie więcej niż 100% – wynik należy zaokrąglić do całkowitych %)

W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego i/lub poziomu rozszerzonego oraz części zdawanej w języku polskim.