Zasady rekrutacji dla kandydatów ze Starą Maturą

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw. Spośród kilku ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (bądź ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) z jednego przedmiotu uwzględnia się (w konkursie świadectw) najwyższą ocenę (dotyczy to także oceny z fakultetu). Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły (stara matura) z przedmiotów branych do kwalifikacji, przelicza się według następujących zasad:

  SKALA OCEN 1-6
  SKALA OCEN 2-5
 OCENA LICZBA PUNKTÓW PROCENTOWYCH
 OCENA LICZBA PUNKTÓW PROCENTOWYCH
 1,0  0 -
 -
 2,0  12 2,0
0
 3,0  34  3,0  30
 4,0  56  4,0  65
 5,0  78  5,0  90
 6,0  90  - -

ZASADY LICZENIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH