Zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową 2018/2019

Kandydaci posiadający potwierdzony przez MEN dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydany przez Biuro IB w Genewie) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą.

Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

MATURA IB
POZIOM SL
 MATURA IB
POZIOM HL
ODPOWIEDNIK NOWEJ MATURY POZIOM PODSTAWOWY
ODPOWIEDNIK NOWEJ MATURY POZIOM ROZSZERZONY
7 7 100% 100%
6 6 90% 90%
5 5 75% 75%
4 4 60% 60%
3 3 45% 45%
2 2 30% 30%