Akty Prawne

Ustawy


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów


Uchwały

Uchwała nr 17/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na czterosemestralne studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynających się od roku 2020/2021


Uchwała nr 61/2019 Senatu UPWr z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 14/2019 Senatu UPWr z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 124/2018 Senatu UPWr z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

Uchwała nr 88/2019 Senatu UPWr z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała nr 85/2019 Senatu UPWr z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020


Zarządzenia


Zarządzenie nr 132/2020 Rektora UPWr z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 223/2019 Rektora UPWr z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora UPWr z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zarządzenie nr 84/2020 Rektora UPWr z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora UPWr z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora UPWr z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020Informacje dotyczące spraw studenckich

Akademiki, stypendium rektora, stypendium ministra, pomoc materialna, ubezpieczenia, kredyty studenckie