Akty Prawne

Ustawy


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów


Uchwały

Uchwała nr 11/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 33/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022

(postępowanie rekrutacyjne na weterynarię w j.angielskim)

Uchwała nr 33/2020 Senatu UPWr z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 17/2020 Senatu UPWr z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na czterosemestralne studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynających się od roku 2020/2021

Uchwała nr 36/2020 Senatu UPWr z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 61/2019 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 61/2019 Senatu UPWr z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 34/2020 Senatu UPWr z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 124/2018 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

Uchwała nr 124/2018 Senatu UPWr z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

Uchwała nr 38/2020 Senatu UPWr z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 88/2019 Senatu UPWr z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się


Zarządzenia

Zarządzenie nr 58/2021 Rektora UPWr z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 383/2020 Rektora UPWr z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 199/2020 Rektora UPWr z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 132/2020 Rektora UPWr z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 100/2019 Rektora UPWr z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora UPWr z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zarządzenie nr 84/2020 Rektora UPWr z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 222/2020 Rektora UPWr z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć przyznanych stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora UPWr z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława TołpyInformacje dotyczące spraw studenckich

Akademiki, stypendium rektora, stypendium ministra, pomoc materialna, ubezpieczenia, kredyty studenckie