Akty Prawne


Rekrutacja 2018/2019

Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Uchwała nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 oraz na rok akademicki 2019/2020.


Zarządzenie nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.

Uchwała nr 111/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019.


Uchwała nr 33/2017 Senatu UPWr z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na UPWr w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.


Uchwała nr 24/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019.Informacje dla uczestników olimpiad przedmiotowych 

Uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku  w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.


Informacje dla cudzoziemców 

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zasad podejmowania studiów wyższych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Zarządzenie nr 35/2016 Rektora UPWr dnia 11 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w UPWr na zasadach odpłatności.

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy


Informacje dotyczące spraw studenckich 

Akademiki, stypendium rektora, stypendium ministra, pomoc materialna, ubezpieczenia, kredyty studenckie.Informacje o likwidacji kierunków 


Uchwała nr 1/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia
Uchwała nr 12/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia realizowany w języku angielskim

Rekrutacja 2017/2018

Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Zarządzenie nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018.
Zarządzenie nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 62/2017 Rektora UPWr z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 16/2017 Senatu UPWr z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 61/2016 Senatu UPWr z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunki agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, inżynieria bezpieczeństwa oraz żywienie człowieka i dietetyka na UPWr. 

plik PDF Uchwała nr 17/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018. plik PDF, 585.92 KB
2018-01-29 18:15