Akty prawne


Rekrutacja 2018/2019

Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Zarządzenie nr 186/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek inżynieria środowiska i na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 33/2017 Senatu UPWr z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na UPWr w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Rekrutacja 2017/2018

Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Zarządzenie nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018.
Zarządzenie nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
plik PDF Uchwała nr 17/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018. plik PDF, 585.92 KB
2018-01-29 18:15

Uchwała nr 16/2017 Senatu UPWr z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 62/2017 Rektora UPWr z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 61/2016 Senatu UPWr z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunki agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, inżynieria bezpieczeństwa oraz żywienie człowieka i dietetyka na UPWr. Informacje dla uczestników olimpiad przedmiotowych 

Uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku  w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.


Informacje dla cudzoziemców 

Zarządzenie nr 35/2016 Rektora UPWr dnia 11 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w UPWr na zasadach odpłatności.Informacje dotyczące spraw studenckich 

Akademiki, stypendium rektora, stypendium ministra, pomoc materialna, ubezpieczenia, kredyty studenckie.