Studia niestacjonarne I i II stopnia - listy przyjętych

Szanowni Kandydaci,

poniżej publikujemy listy przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia.
Przypominamy, że wszyscy przyjęci, są zobowiązani do uczestnictwa w Dniu Wstępnym, który dla Państwa odbędzie się 12 października, podczas pierwszego zjazdu. Szczegóły prześlemy wkrótce za pośrednictwem systemu IRK.
Do Dnia Wstępnego należy dostarczyć do dziekanatu potwierdzenie opłaty za legitymację oraz orzeczenie lekarskie (jeśli jest wymagane).


Studia niestacjonarne I stopnia

budownictwo
rolnictwo
zootechnika


Studia niestacjonarne II stopnia

geodezja i kartografia – ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów studia nieuruchomione
rolnictwo
zootechnika