III nabór na studia stacjonarne I stopnia - listy rankingowe

Szanowni Kandydaci,

poniżej publikujemy listy rankingowe z III naboru na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2019/2020.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia dokumentów 17-19 września w godzinach 10:00-15:00, w holu głównym budynku przy Pl. Grunwaldzkim 24a, 50-363 Wrocław. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą należy nadać przesyłkę na ten sam adres ze wskazaniem komisji rekrutacyjnej i kierunku studiów. Decyduje data wpływu dokumentów do komisji.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.

Osoby bez statusu, które znalazły się powyżej progu punktowego mogą złożyć dokumenty w ww. terminie pod warunkiem załączenia potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej z datą maksymalnie do 16 września do 12:00.

Osobom biorącym udział w naborze na kierunki: agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna przypominamy, że o przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów do komisji (nie należy czekać na listy rankingowe).

Listy rankingowe - III nabór: