II nabór na studia stacjonarne I stopnia - listy przyjętych

Szanowni Kandydaci,

poniżej publikujemy listy osób przyjętych w II naborze na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2019/2020.

Przyjęci kandydaci są zobowiązani do wniesienia opłaty za legitymację oraz udziału w Dniu Wstępnym, zgodnie z informacją zawartą we Wpisie dostępnym do pobrania w systemie IRK (Moje konto -> Zadeklarowane kierunki -> Decyzja). Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację należy dostarczyć do Dnia Wstępnego do właściwego dziekanatu.

Przyjętym gratulujemy, pozostałe osoby zapraszamy do udziału w III naborze, który rozpocznie się 1 sierpnia.


Agrobiznes
Bezpieczeństwo Żywności
Biologia
Biologia Człowieka
Biotechnologia Stosowana Roślin
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria Środowiska
Medycyna Roślin
Ogrodnictwo
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Zootechnika