I nabór na studia stacjonarne I stopnia oraz weterynarię stacjonarną i niestacjonarną - listy przyjętych

Szanowni Kandydaci,

poniżej publikujemy listy przyjętych w I naborze na studia stacjonarne I stopnia oraz weterynarię stacjonarną, niestacjonarną i anglojęzyczną na rok akademicki 2019/2020.

Przyjęci kandydaci są zobowiązani do wniesienia opłaty za legitymację oraz udziału w Dniu Wstępnym, zgodnie z informacją zawartą we Wpisie dostępnym do pobrania w systemie IRK (Moje konto -> Zadeklarowane kierunki -> Decyzja). Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację należy dostarczyć do Dnia Wstępnego do właściwego dziekanatu.

Przyjętym gratulujemy, pozostałe osoby zapraszamy do udziału w II naborze, który już trwa!

Listy przyjętych na weterynarię nie obejmują osób, które zostały zobligowane do uzupełnienia brakujących dokumentów (zostaną na nią wpisane po spełnieniu tego wymogu).


Agrobiznes
Architektura Krajobrazu
Bezpieczeństwo Żywności
Bioinformatyka
Biologia
Biologia Człowieka
Biotechnologia
Biotechnologia Stosowana Roślin
Budownictwo
Ekonomia
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria Środowiska
Medycyna Roślin
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia i Organizacja Gastronomii
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Weterynaria, stacjonarne, mgr jednolite
Weterynaria, niestacjonarne, mgr jednolite
Weterynaria, anglojęzyczne, mgr jednolite
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie Jakością i Analiza Żywności
Zootechnika
Żywienie Człowieka i Dietetyka