III nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia

III NABÓR NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
W OPARCIU O ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PIERWSZYM TERMINIE
dotyczy kierunków: bezpieczeństwo żywności, budownictwo, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 12:00
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
16 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 12:00
Zamknięcie rejestracji w systemie IRK
16 września 2019 r. (poniedziałek) po godz. 18:00
Ogłoszenie list rankingowych
17-19 września 2019 r. (wtorek-czwartek), godz. 10:00-15:00
Przyjmowanie dokumentów i dokonywanie wpisu*
19 września 2019 r. po godz. 18:00 (czwartek)
Ogłoszenie listy wpisanych w poczet studentów UPWr
*decyduje lista rankingowa


III NABÓR NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
W OPARCIU O ZAPISY
dotyczy kierunków: agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 12:00
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
19 września 2019 r. (czwartek) godz. 12:00
Zamknięcie rejestracji w systemie IRK
17-19 września 2019 r. (wtorek-czwartek), godz. 10:00-15:00
Przyjmowanie dokumentów i dokonywanie wpisu**
19 września 2019 r. (piątek) po godz. 18:00
Ogłoszenie listy wpisanych w poczet studentów UPWr
**decyduje kolejność złożenia dokumentów (nie należy czekać na publikację list)

Niedostarczenie dokumentów w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.