II nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia

II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA W OPARCIU O ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PIERWSZYM TERMINIE
dotyczy kierunków: bezpieczeństwo żywności, biologia, biologia człowieka, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, zootechnika
TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
19 lipca 2019 r. godz. 12:00 (piątek) – 24 lipca 2019 r.
Rejestracja w systemie IRK
23 lipca 2019 r. godz. 12:00 (wtorek) Zamknięcie rejestracji dla kierunku technologia i organizacja gastronomii
.
Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do egzaminu nastąpi po godz. 15:00
24 lipca 2019 r. (środa) Egzamin na kierunek technologia i organizacja gastronomii**
24 lipca 2019 r. po godz. 18:00 (środa) Ogłoszenie wyników z egzaminu na kierunek technologia i organizacja gastronomii
24 lipca 2019 r. godz. 12:00 (środa) Zamknięcie systemu IRK 
24 lipca 2019 r. po godz. 18:00 (środa) Ogłoszenie listy rankingowej
25-26 lipca 2019 r. godz. 10:00-15:00 (czwartek-piątek)
Przyjmowanie dokumentów i dokonywanie wpisu
26 lipca 2019 r. po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób wpisanych w poczet studentów UPWr 


II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA W OPARCIU O ZAPISY
dotyczy kierunków: agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna
TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
19 lipca 2019 r. godz. 12:00 (piątek) – 26 lipca 2019 r. godz. 12.00 (piątek) Rejestracja w systemie IRK
25-26 lipca 2019 r. godz. 10:00-15:00 (czwartek-piątek) Przyjmowanie dokumentów i dokonywanie wpisu na kierunki, dla których nabór zostanie ogłoszony w oparciu o zapisy* 
26 lipca 2019 r. godz. 12:00 (piątek) Zamknięcie systemu IRK
26 lipca 2019 r. po godz. 18:00 (piątek) Ogłoszenie listy osób wpisanych w poczet studentów UPWr