Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

dotyczy kierunków: bioinformatyka, biologia, biologia człowieka

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 sierpnia 2019 (czwartek) godz. 12:00
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
17-19 września 2019 (wtorek-czwartek)
godz. 10:00 – 15:00

Przyjmowanie dokumentów
19 września 2019 (czwartek) godz. 12:00
Zamknięcie systemu IRK
19 września 2019 (czwartek) po godz. 18:00
Ogłoszenie listy osób przyjętych

KOMUNIKAT
Nabór odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.