III nabór w oparciu o listę rankingową - terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

dotyczy kierunków: bezpieczeństwo żywności, budownictwo oraz zarządzanie jakością i analiza żywności


TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 sierpnia 2018 godz. 12:00 (środa) Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
19 września 2018 godz. 12:00 (środa)
Zamknięcie systemu IRK
19 września 2018 po godz. 18.00 (środa)
Ogłoszenie listy rankingowej
20-21 września 2018 godz. 10.00-15.00 (czwartek-piątek)
Przyjmowanie dokumentów
21 września 2018 po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych