III nabór w oparciu o zapisy - terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

dotyczy kierunków: architektura krajobrazu, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna


TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
1 sierpnia 2018 godz. 12:00 (środa)
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
10-25 września 2018 godz. 09:00-16:00 (w dni robocze)
Przyjmowanie dokumentów
17 września 2018 godz. 12:00 (poniedziałek)
Zamknięcie rejestracji dla architektury krajobrazu
18 września 2018 (wtorek)
Egzamin z rysunku dla kandydatów na architekturę krajobrazu*
19 września 2018 po godz. 15:00 (środa)
Wyniki z egzaminu z rysunku
25 września 2018 godz. 12:00 (wtorek)
Zamknięcie systemu IRK
25 września 2018 po godz. 18:00 (wtorek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych


* dokładna godzina oraz miejsce egzaminu z rysunku zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl;

Kandydacie!

nie czekaj na publikację listy rankingowej. Jak najszybciej składaj dokumenty, decyduje kolejność ich złożenia (lub data doręczenia w przypadku przesyłki pocztowej). Nabór trwa do 25. września lub wyczerpania miejsc.