Technologia i Organizacja Gastronomii - terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

dotyczy kierunków: technologia i organizacja gastronomii

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
12 lipca 2018 godz. 12:00 (czwartek)
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
18 lipca 2018 godz. 23:59 (środa) 
Zamknięcie rejestracji dla technologii i organizacji gastronomii
20 lipca 2018 (piątek), godz. 9:00
Egzamin na kierunek technologia i organizacja gastronomii*
21 lipca 2018 po godz. 18:00 (sobota)
Ogłoszenie wyników z egzaminu oraz ogłoszenie listy rankingowej na kierunek technologia i organizacja gastronomii
23-24 lipca 2018 godz. 10.00-15.00 (poniedziałek-wtorek)
Przyjmowanie dokumentów
25 lipca 2018 po godz. 18:00 (środa)
Ogłoszenie listy osób przyjętych


* dokładna godzina oraz miejsce egzaminu zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl


KOMUNIKAT

W przypadku kierunków, na których nie zostaną wypełnione limity miejsc, zaplanowany jest kolejny nabór zgodnie z zarządzeniem nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.