II nabór w oparciu o listę rankingową - terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

dotyczy kierunków: bezpieczeństwo żywności, ekonomia oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami


TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
9 lipca 2018 godz. 12:00 (poniedziałek) Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
25 lipca 2018 godz. 12:00 (środa)
Zamknięcie systemu IRK
25 lipca 2018 po godz. 18.00 (środa)
Ogłoszenie listy rankingowej
26-27 lipca 2018 godz. 10.00-15.00 (czwartek-piątek)
Przyjmowanie dokumentów
27 lipca 2018 po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych


KOMUNIKAT

W przypadku kierunków, na których nie zostaną wypełnione limity miejsc, zaplanowany jest kolejny nabór zgodnie z zarządzeniem nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.