II nabór w oparciu o zapisy - terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

dotyczy kierunków: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna


TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
9 lipca 2018 godz. 12:00 (poniedziałek)
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
13-27 lipca 2018 godz. 10:00-15:00 (w dni robocze oraz w sobotę 14 lipca 2018 r.)
Przyjmowanie dokumentów
23 lipca 2018 godz. 12:00 (poniedziałek)
Zamknięcie rejestracji dla architektury krajobrazu
24 lipca 2018 (wtorek) 
Egzamin z rysunku*
25 lipca 2018 po godz. 15:00 (środa)
Wyniki z egzaminu z rysunku
26 lipca 2018 godz. 12:00 (czwartek)
Zamknięcie systemu IRK
27 lipca 2018 po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych


* dokładna godzina oraz miejsce egzaminu z rysunku zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl;

Kandydacie!

nie czekaj na publikację listy rankingowej. Jak najszybciej składaj dokumenty, decyduje kolejność ich złożenia (lub data doręczenia w przypadku przesyłki pocztowej). Nabór trwa do 27. lipca lub wyczerpania miejsc.


KOMUNIKAT

W przypadku kierunków, na których nie zostaną wypełnione limity miejsc, zaplanowany jest kolejny nabór zgodnie z zarządzeniem nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.