Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

I nabór na studia stacjonarne I stopnia  


TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
1 maja 2018 godz. 12:00 (wtorek)
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
4 lipca 2018 godz. 12:00 (środa)
Zamknięcie rejestracji dla architektury krajobrazu
5 lipca 2018 godz. 09:00 (czwartek)
Egzamin z rysunku*
6 lipca 2018 po godz. 12:00 (piątek) 
Ogłoszenie wyników z egzaminu z rysunku
6 lipca 2018 godz. 23:59 (piątek)
Zamknięcie systemu IRK
7 lipca 2018 po godz. 18:00 (sobota)
Ogłoszenie listy rankingowej
9-10 lipca 2018 godz. 09:00-16:00 (poniedziałek-wtorek)
Przyjmowanie dokumentów**
10 lipca 2018 po godz. 18:00 (wtorek)
Pierwsze obniżenie progu punktowego
11-12 lipca 2018 godz. 10:00-16:00 (środa - czwartek)
Przyjmowanie dokumentów
12 lipca 2018 po godz. 18:00 (czwartek)
Drugie obniżenie progu punktowego
13 i 14 lipca 2018 godz. 09:00-16:00 (piątek-sobota)
Przyjmowanie dokumentów
14 lipca 2018 po godz. 18:00 (sobota)
Ogłoszenie listy osób przyjętych


* dokładna godzina oraz miejsce egzaminu z rysunku zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl;
** przyjmowanie dokumentów na tryb stacjonarny i niestacjonarny na kierunek weterynaria odbywa się oddzielnie w wydziałowej komisji rekrutacyjnej