Terminarz rekrutacji na studia II stopnia

Nabór na studia II stopnia

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
15. grudnia 2018 r., godz. 12:00 (sobota)
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
6.-14. lutego 2019 r., godz. 10:00-15:00 (środa-czwartek)         
Przyjmowanie dokumentów na kierunek geodezja i kartografia*         

13. lutego 2019 r., godz. 12:00 (środa)

Zamknięcie systemu IRK dla kierunku geodezja i kartografia (ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej)
15. lutego 2019 r. (piątek) Egzamin na kierunek geodezja i kartografia**
6.-18. lutego 2019 r., godz. 10:00-15:00 (środa-poniedziałek) Przyjmowanie dokumentów na pozostałe kierunki*
17. lutego 2019 r. (niedziela), godz. 23:00
Zamknięcie systemu IRK dla pozostałych kierunków (ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej)
18. lutego 2019 r. (poniedziałek), po godz. 15:00 Wyniki z egzaminu na kierunek geodezja i kartografia
18. lutego 2019 r. (poniedziałek), po godz. 18:00 Ogłoszenie listy przyjętych

* Tylko w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy komisji,
** Dokładna godzina oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl
W przypadku małej liczby kandydatów, dziekan może podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu ww. egzaminu oraz wydłużyć nabór zgodnie z terminarzem dla pozostałych kierunków studiów.