Terminarz rekrutacji na studia II stopnia

Nabór na studia II stopnia

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
15. grudnia 2017 r., godz. 12:00 (piątek)
Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji
5.-13. lutego 2018 r., godz. 10:00-15:00
Przyjmowanie dokumentów na kierunek geodezja i kartografia

13. lutego 2018 r., godz. 12:00 (wtorek)

Zamknięcie systemu IRK dla kierunku geodezja i kartografia       
14. lutego 2018 r. Egzamin na kierunek geodezja i kartografia*
5.-15. lutego 2018 r., godz. 10:00-15:00 Przyjmowanie dokumentów na pozostałe kierunki
15. lutego 2018 r., godz. 12:00 Zamknięcie systemu IRK dla pozostałych kierunków
15. lutego 2018 r. po godz. 18:00 Wyniki z egzaminu na kierunek geodezja i kartografia
15. lutego 2018.r. (czwartek), po godz. 18:00 Ogłoszenie listy przyjętych

*Na kierunek geodezja i kartografia kwalifikacja odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego. W przypadku małej liczby kandydatów, dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu ww. testu i kwalifikacji kandydatów na zasadach określonych tutaj.