Naturalny wybór!

TERMINARZ REKRUTACJI

III NABÓR


UWAGA!

III NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA JEST PROWADZONY W DWÓCH TRYBACH:

- na kierunki zarządzanie jakością i analiza żywności, technologia żywności i żywienie człowieka zgodnie z zarządzeniem obowiązuje rekrutacja w trybie konkursowym (z listą rankingową),
- o przyjęciu na pozostałe kierunki decyduje kolejność złożenia dokumentów.III NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (tryb konkursowy z listą rankingową)

na kierunki: zarządzanie jakością i analiza żywności, technologia żywności i żywienie człowieka.

O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa.
Punkty do rankingu są obliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi w I naborze.

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
11 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 (piątek)
Otwarcie systemu IRK dla kierunków objętych postępowaniem konkursowym

14 września 2017 r. godz. 12:00 (czwartek) 

Zamknięcie systemu IRK dla kierunków objętych postępowaniem konkursowym
14 września 2017 po godz. 18:00 (czwartek)
Ogłoszenie listy rankingowej
15 i 18 września 2017 r. godz. 10:00-15:00 (piątek i poniedziałek)
Przyjmowanie dokumentów
18 września 2017 r po godz. 18:00 (poniedziałek) 
Ogłoszenie listy osób przyjętych III NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (tryb kolejności złożenia dokumentów)

na kierunki: agrobiznes, architektura krajobrazu, biotechnologia stosowana roślin, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, medycyna roślin, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna.

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 sierpnia 2017 godz. 12:00 (wtorek)
Otwarcie systemu IRK
11-22 września 2017 godz. 10:00-15:00 (poniedziałek - piątek)
Przyjmowanie dokumentów*
18 września 2017 godz. 12:00 (poniedziałek)
Zamknięcie rejestracji dla architektury krajobrazu
19 września 2017 (wtorek)
Egzamin z rysunku**
20 września 2017 po godz. 15:00 (środa)
Wyniki z egzaminu z rysunku
22 września 2017 godz. 12:00 (piątek)
Zamknięcie systemu IRK
22 września 2017 po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

* decyduje kolejność złożenia dokumentów, rekrutacja będzie prowadzona zgodnie ze wskazanym terminarzem lub do wyczerpania limitu miejsc 

**dokładna godzina oraz miejsce egzaminu z rysunku zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl; bez egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego, mogą zostać przyjęci kandydaci legitymujący się pozytywnym wynikiem z egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego na kierunek architektura i urbanistyka lub na kierunki artystyczne, prowadzone na akademiach sztuk pięknych

NABÓR NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
NABÓR NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA*

 TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO                  
 1 maja 2017 godz. 12:00 (poniedziałek)
Otwarcie systemu IRK
 11-22 września 2017 godz. 10:00-15:00 (poniedziałek – piątek)
Przyjmowanie dokumentów  
 22 września 2017 godz. 12:00 (piątek)
 Zamknięcie systemu IRK  
 22 września 2017 po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych

*dotyczy kierunków: Biologia, Bioinformatyka, Ekonomia.
Rekrutacja na pozostałe kierunki studiów rozpocznie się w grudniu.

NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA
NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 sierpnia 2017 godz. 12:00 (wtorek)
Otwarcie systemu IRK
11-29 września 2017 godz. 10:00-15:00 *
Przyjmowanie dokumentów*
29 września 2017 godz. 12:00 (piątek)
Zamknięcie systemu IRK
29 września 2017 po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych

Nie dotyczy kierunku weterynaria!


* przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne I i II stopnia w dni robocze w godz. 10:00-15:00 oraz w sobotę 23 września 2017 w godzinach 10:00-15:00

I NABÓR - nabór zamknięty

I NABÓR NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 maja 2017 godz. 12:00 (poniedziałek)
Otwarcie systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
3 lipca 2017 godz. 12:00 (poniedziałek)
Zamknięcie rejestracji dla kierunku architektura krajobrazu
4 lipca 2017 godz. 9:00 (wtorek)
Egzamin z rysunku odręcznego dla kierunku architektura krajobrazu
6 lipca 2017 godz. 12:00 (czwartek)
Zamknięcie systemu IRK dla pozostałych kierunków studiów
7 lipca 2017 po godz. 12:00
Ogłoszenie wyników z egzaminu z rysunku
7 lipca 2017 po godz. 18:00
Ogłoszenie listy rankingowej
10-12 lipca 2017 godz. 10:00-15:00 (poniedziałek - środa)
Przyjmowanie dokumentów KKR (Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna)
12 lipca 2017 po godz. 18:00 (środa)
Pierwsze obniżenie progu punktowego
13-14 lipca 2017 godz. 10:00-15:00 (czwartek - piątek)
Przyjmowanie dokumentów
14 lipca 2017 po godz. 18:00 (piątek)
Drugie obniżenie progu punktowego
15 i 17 lipca 2017 godz. 10:00-15:00 (sobota i poniedziałek)
Przyjmowanie dokumentów
17 lipca 2017 po godz. 18:00 (poniedziałek)
Ogłoszenie listy przyjętych

Uwaga! Rekrutacja na kierunek weterynaria (stacjonarna i niestacjonarna) odbywa się równolegle! Kandydat dokonuje deklaracji tylko na studia stacjonarne. Przy ogłoszeniu listy rankingowej osoby zakwalifikowane zostaną podzielone na trzy grupy:

1) osoby, które mogą podjąć studia stacjonarne

2) osoby, które mogą podjąć studia niestacjonarne (odbywają się w trybie dziennym - studia płatne przez 3 lata; 6 semestrów, po tym czasie student zostaje przeniesiony na studia "dzienne", które są bezpłatne)

3) osoby oczekujące na obniżenie progów rekrutacyjnych

*dokładna godzina oraz miejsce egzaminu z rysunku zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl;
bez egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego, mogą zostać przyjęci kandydaci legitymujący się pozytywnym wynikiem z egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego na kierunek architektura i urbanistyka lub na kierunki artystyczne, prowadzone na akademiach sztuk pięknych.

II NABÓR - nabór zamknięty

II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
10 lipca 2017 godz. 12:00 (poniedziałek)
Otwarcie systemu IRK*
11-27 lipca 2017 godz. 10:00-15:00 (od poniedziałku do czwartku)
Przyjmowanie dokumentów**
24 lipca 2017 godz. 12:00 (poniedziałek)
Zamknięcie rejestracji dla kierunku architektura krajobrazu
25 lipca 2017 (wtorek)
Egzamin z rysunku***
26 lipca 2017 po godz. 15:00 (środa)
Wyniki z egzaminu z rysunku
27 lipca 2017 godz. 12:00 (czwartek)
Zamknięcie systemu IRK
28 lipca 2017 po godz. 18:00 (piątek)
Ogłoszenie listy osób przyjętych


* nabór będzie ogłoszony dla kierunków, dla których nie wypełniono limitu przyjęć,


** decyduje kolejność złożenia dokumentów, rekrutacja będzie prowadzona zgodnie ze wskazanym terminarzem lub do wyczerpania limitu miejsc,

***dokładna godzina oraz miejsce egzaminu z rysunku zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl; bez egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego, mogą zostać przyjęci kandydaci legitymujący się pozytywnym wynikiem z egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego na kierunek architektura i urbanistyka lub na kierunki artystyczne, prowadzone na akademiach sztuk pięknych.