Naturalny wybór!

Oferta studiów 2017/2018REKRUTACJA KROK PO KROKU OPISANA JEST TUTAJ
Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu możesz podjąć studia:

Studia w języku angielskim:


inż. – studia pierwszego stopnia dające tytuł inżyniera

lic. – studia pierwszego stopnia dające tytuł licencjata

mgr – studia drugiego stopnia dające tytuł magistra

mgr inż. – studia drugiego stopnia dające tytuł magistra inżyniera

KIERUNEK STUDIA I STOPNIA STACJONARNE STUDIA II STOPNIA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
agrobiznes inż. mgr
architektura krajobrazu inż. architektury krajobrazu magister inżynier architektury krajobrazu magister inżynier architektury krajobrazu
bezpieczeństwo żywności inż.
bioinformatyka lic. mgr inż.
biologia lic. mgr lic. mgr
biologia człowieka lic. mgr*
biotechnologia inż. mgr inż.
biotechnologia stosowana roślin inż. mgr inż.
budownictwo inż. mgr inż. inż.
ekonomia lic. mgr
geodezja i kartografia inż. mgr inż. inż. mgr inż.
gospodarka przestrzenna inż. mgr inż. mgr inż.
inżynieria i gospodarka wodna inż. mgr inż.
inżynieria środowiska inż. mgr inż. mgr inż.
inżynieria bezpieczeństwa inż. mgr inż.
medycyna roślin inż. mgr inż.
ochrona środowiska inż. mgr inż. inż. mgr inż.
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami inż. mgr inż.
ogrodnictwo inż. mgr inż.
podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim inż.
rolnictwo inż. mgr inż. inż. mgr inż.
technika rolnicza i leśna inż. mgr inż.
technologia żywości i żywienie człowieka inż. mgr inż.
weterynaria lekarz weterynarii
(studia jednolite magisterskie)
lekarz weterynarii
(studia jednolite magisterskie)
weterynaria w języku angielskim lekarz weterynarii
(studia jednolite magisterskie)
zarządzanie i inżynieria produkcji inż. mgr inż.
zarządzanie jakością i analiza żywności inż. mgr inż.
zootechnika inż. mgr inż. inż. mgr inż.
żywienie człowieka i dietetyka
lic.
mgr

 

SPECJALNOŚCI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ POZIOM STUDIÓW
geodezja i kartografia studia stacjonarne II stopnia
ogrodnictwo 1. produkcja ogrodnicza w języku angielskim
2. kształtowanie terenów zieleni w języku angielskim
studia stacjonarne II stopnia
biologia techniki laboratoryjne w biologii w języku angielskim studia stacjonarne II stopnia
architektura krajobrazu tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu w języku angielskim studia stacjonarne II stopnia

 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE TRYB I ZASADY REKRUTACJI
NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU