Instrukcja obsługi Systemu IRK z Polski
Aby rozpocząć proces rekrutacji należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W tym celu należy kliknąć w System Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Rejestrować się można przy użyciu dowolnego adresu e-mail. Należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po zatwierdzeniu danych na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z hasłem dostępu do systemu.

Logując się do Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów należy jako login podać adres e-mail, na który przesłana została wiadomość z hasłem dostępu oraz hasło, które wcześniej otrzymaliśmy mailowo. W przypadku problemu z hasłem należy skorzystać z opcji „Resetuj hasło” dostępnej pod formularzem logowania.

Po zalogowaniu do systemu należy dokładnie wypełnić kategorie danych w zakładce „Dane”. Pola oznaczone kolorem czerwonym są traktowane jako obowiązkowe. Bez ich uzupełnienia nie ma możliwości przejścia do kolejnej podstrony. Użycie przycisku „Zapisz” powoduje zachowanie danych i pozostanie na obecnej podstronie (można zapisać tylko część danych). Przycisk „Zapisz i przejdź dalej” powoduje zachowanie danych i przejście do kolejnej strony formularza.

Do systemu można logować się wielokrotnie i poprawiać/uzupełniać dane, aż do momentu zamknięcia Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

W zakładce kierunki kandydat składa deklaracje na poszczególne kierunki studiów. Używając przycisku „Przejdź do wyboru kierunku” kandydat ma możliwość wyboru deklaracji spośród kierunków na które w danej chwili prowadzona jest rekrutacja. Za każdy wybrany kierunek studiów należy dokonać opłaty na indywidualnie wygenerowany numer konta. Z uwagi na fakt, że opłaty rekrutacyjne są księgowane zwykle dopiero na trzeci dzień roboczy od daty wpłaty kandydaci, którzy dokonują opłaty rekrutacyjnej w ostatnich dniach trwania naboru proszone są o skorzystanie z opcji `Zapłaciłem` w celu uniknięcia problemów z niezaksięgowaną w terminie opłatą.

W zakładce „Punkty” należy wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego. Należy wprowadzić do systemu wartości zgodne ze świadectwem dojrzałości. Nie należy dokonywać żadnych przeliczeń. System sam przelicza punkty według wzoru zgodne z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. W celu uproszczenia formularza można skorzystać z dostępnego w górnej części filtru deklaracji. Wybierając odpowiednią deklarację (jeden z zadeklarowanych wcześniej kierunków) lista przedmiotów maturalnych zostanie zawężona do przedmiotów, z których można zdobyć punkty rekrutacyjne na danym kierunku studiów. Punkty rekrutacyjne (wyniki matury) muszą zostać wprowadzone do systemu przed zamknięciem rejestracji na dany nabór.

W przypadku problemów z działaniem systemu prosimy o kontakt rekrutacja@upwr.edu.pl