Rekrutacja na studia II stopnia

Kandydacie, właśnie ruszyła rekrutacja zimowa!

Wybierz swój wymarzony kierunek i dołącz do nas

Ta rekrutacja to pierwsza rekrutacja w nowym systemie, jeśli masz problem z rejestracją – skorzystaj z instrukcji.


Poniżej prezentujemy Ci listę dostępnych kierunków na studiach stacjonarnych II stopnia:


Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
1) Zootechnika

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
1) Biotechnologia
  • biotechnologia żywności,
2) Żywienie człowieka i dietetyka
3) Zarządzanie jakością i analiza żywności
4) Technologia żywności i żywienie człowieka,
  • technologia żywności

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 
1) Architektura krajobrazu
2) Gospodarka przestrzenna
  • zarządzanie przestrzenią,
  • rynek nieruchomości,
3) Geodezja i kartografia
  • gospodarka nieruchomościami,
  • geodezja gospodarcza,
  • geoinformatyka,
  • geodezja satelitarna NOWOŚĆ!
4) Budownictwo
  • konstrukcje budowlane,
5) Inżynieria bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
  • bezpieczeństwo ekologiczne,
6) Inżynieria środowiska
  • technika sanitarna,
  • inżynieria wodna i melioracyjna,
  • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii,
7) Inżynieria i gospodarka wodna
  • gospodarka wodna,
  • zagospodarowanie wód opadowych,
  • inżynieria melioracyjna,

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny 
1) Agrobiznes
2) Biotechnologia stosowana roślin
3) Medycyna roślin
4) Ochrona środowiska
  • ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych,
  • ochrona wód,
  • ekologia i ochrona przyrody,
  • zarządzanie ryzykiem środowiskowym,
  • gospodarowanie środowiskiem,
5) Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
6) Ogrodnictwo
7) Rolnictwo
  • agronomia,
  • agroturystyka,
8) Technika rolnicza i leśna
  • inżynieria rolno-spożywcza,
  • inżynieria rolnicza i leśna,
9) Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • zarządzanie i organizacja produkcji,
  • inżynieria produkcji rolniczej.