Rekrutacja na studia II stopnia

Kandydacie, właśnie ruszyła rekrutacja zimowa!

Poniżej prezentujemy Ci listę dostępnych kierunków:
(na studiach stacjonarnych II stopnia i stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria środowiska)

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

specjalność:
  • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących,
  • hodowla i użytkowanie koni,
  • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe,
  • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich,
  • Animal production management - Chinese and European - studia polsko-chińskie.

  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
    specjalność:
  Student składając dokumenty w dziekanacie na specjalność technologia żywności dokonuje wyboru specjalizacji:
   • technologia owoców, warzyw i nutraceutyków,
   • technologia zbóż,
   • technologia produktów zwierzęcych,
   • technologia węglowodanów i tłuszczów roślinnych,
   • procesy fermentacyjne.

  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  specjalność:
  specjalność:
  • zarządzanie przestrzenią,
  • rynek nieruchomości.
  specjalność:
  • gospodarka nieruchomościami,
  • geodezja gospodarcza,
  • geoinformatyka.
  specjalność:
  • konstrukcje budowlane.
  specjalność:
  • bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
  • bezpieczeństwo ekologiczne.
  specjalność:
  • technika sanitarna,
  • inżynieria wodna i melioracyjna,
  • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii.
  specjalność:
  • gospodarka wodna,
  • zagospodarowanie wód opadowych.

  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
  specjalność:
  • ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych,
  • ochrona wód; ekologia i ochrona przyrody,
  • zarządzanie ryzykiem środowiskowym,
  • gospodarowanie środowiskiem. 
  specjalność:
  • kształtowanie terenów zieleni,
  • produkcja ogrodnicza,
  • Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture - studia polsko-chińskie.
  specjalność:
  • agronomia,
  • agroturystyka.
  specjalność:
  • inżynieria rolno-spożywcza,
  • inżynieria rolnicza i leśna.
  specjalność:
  • zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • inżynieria produkcji rolniczej).

  Wybierz swój wymarzony i dołącz do nas!