Jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie niestacjonarne są prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Studia niestacjonarne na kierunku Medycyna Weterynaryjna odbywają się w trybie dziennym za odpłatnością. Opłata za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi 6000 PLN.

Więcej informacji o programie studiów niestacjonarnych znajduje się tutaj.