ZOOTECHNIKA

Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.

Absolwent zootechniki jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie.


Zobacz również PLAN STUDIÓW


Studia stacjonarne

 • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

 • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących,
 • hodowla i użytkowanie koni,
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe,
 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich,
 • Animal production management - Chinese and European - studia polsko-chińskie.

Studia niestacjonarne

 • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia

 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • produkcja pasz i doradztwo żywienioweCo zdawać na maturze?

Obowiązkowo: język polski + język obcy

Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka*

* język polski oraz język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym


Punkty rekrutacyjne możesz policzyć tutaj
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38C
50-630 Wrocław