Безпека харчових продуктів

_resized_500x340_!bezpieczenstwo_zywnosci

Студент безпеки харчових продуктів отримає знання про технологію виробництва та переробки продуктів харчування, а також способи зміни складу, включаючи збагачення додатковими функціональними речовинами. Отримає знання в області виробництва генетично модифікованих продуктів харчування, вказівки з техніки консервації, приготування, обробки, пакування, зберігання, транспортування і збуту продуктів харчування.

Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)

Навчальна програма

I курс

хімія, фізика, математика, ботаніка, зоологія, інформаційні технології, безпека праці, ергономіка, природні та технологічні основи виробництва рослин, біохімія, генетика, статистика, економіка, основи права і захист інтелектуальної власності, іноземна мова, анатомія людини і тварин, біомаса рослинництва, біологічні основи розведення тварин

IІ курс

основи виробництва продукції тваринництва, фізіологія людини і тварин, фізіологія рослин, мікробіологія, генетичні основи біотехнології, іноземна мова, годування тварин, технологія вуглеводів і жирів, добробут тварин, професійна практика, формування природного середовища, екологічне сільське господарство, екологічний менеджмент та екологічне виробництво продуктів харчування, біометеорологія

IІІ курс

харчування людини, мікробіологія харчових продуктів, сировина тваринного походження, технологія виробництва тваринної сировини, технологія фруктів та овочів, технологія зернових культур, іноземна мова, харчова хімія, гігієна та харчова токсикологія, аналіз харчових продуктів, професійна практика, трави та інші альтернативні культури

IV курс

управління якістю та безпека праці, харчове законодавство, охорона харчових продуктів та води, аналіз води та харчових продуктів, захист навколишнього середовища, біологія рослин, природна та цивільна безпека

Можливості після навчання

Випускник у галузі безпеки харчових продуктів готовий працювати в галузях економіки та установах, пов'язаних з якістю харчових продуктів та санітарії. Може працювати на управлінських посадах на підприємствах харчової промисловості, підприємствах, що займаються отриманням, зберіганням і розподілом продуктів харчування. Знає технології виробництва та обробки харчових продуктів, а також способи зміни складу, в тому числі збагачення в додаткові функціональні речовини. Має знання в області питань, пов'язаних з виробництвом генетично модифікованих продуктів харчування, вказівки з техніки консервації, приготування, обробки, пакування, зберігання, транспортування і збуту продуктів харчування.