Біотехнологія рослин

!biotechnologia_stosowana_roslin

Навчання на цьому напрямку ознайомить студента з принципами вдосконалення сільськогосподарських і садових рослин із застосуванням біотехнологічних методів та впровадження їх у виробництва, з основами функціонування рослинного організму на клітинному і молекулярному рівні, з будовою і функціонуванням геному рослин, з сучасними досягненнями і перспективами розвитку біотехнології, з генетичними можливостями вдосконалення. Основними завданнями напрямку є розвиток навичок аналізу механізмів функціонування рослинних організмів, використання спеціалізованої термінології, вміння використовувати базові статистичні та біоінформаційні методи аналізу біологічних явищ та здатність застосовувати основні методи та інструменти дослідження в біології та біотехнології рослин.


Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)
  • Магістр – 1,5 роки (3 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

загальна хімія, математика з елементами статистики, інформаційні технології, біологія клітини, введення в біотехнології, захист інтелектуальної власності, ергономіка, економіка, ботаніка, фізика з елементами біофізики, органічна хімія, генетики загальна і природні умови виробництва, рослинництво, ембріологія рослин

IІ курс

екологія з елементами охорони природи, адаптація рослин до навколишнього середовища, молекулярна біологія, вдосконалення рослин, біохімія, загальна генетика, практика 4 тижні, фізіологія рослин, циногенетика, біотехнологія рослин в охороні навколишнього середовища, основи виробництва рослин, управління процесами продуктивності, захист рослин

IІІ курс

живлення рослин, культури in vitro в біотехнології, механізми толерантності рослин на стреси, правові основи біотехнології, основи виробництва рослин, блок предметів в галузі захисту рослин і довкілля, генетична інженерія, вдосконалення рослин, молекулярна діагностика, молекулярна біотехнологія рослин в медицині і промисловості, моніторинг ГМО продуктів, блок предметів з області біології і фізіології рослин, протеоміка

IV курс

дипломна робота, геноміка з елементами біоінформатики, блок предметів з області управління підприємствами та процесами продуктивності

Магістратура


I курс

біоінформатика, аналіз геномних даних, методологія експериментальної роботи, генетичні та епігенетичні інструменти для різноманітності сільськогосподарських культур, геноми і молекулярна основа їх еволюції, системна і синтетична біологія, основи підприємництва

II курс

генетичний і епігенетичні інструмент для диверсифікації культур, системної та синтетичної біології, виробництва вторинних метаболітів, предмети на вибір, дипломна робота

Можливості після навчання

Напрямок готує фахівців до роботи в біотехнологічних лабораторіях, а також ведення власного бізнесу в області мікро-розмноження рослин. Випускники зможуть працювати в компаніях, що займаються селекцією рослин в країні і за кордоном. Випускник має знання та навички в області біотехнологічних методів вдосконалення культурних рослин і продукції рослинництва. Готовий до організації роботи в лабораторіях, підприємствах і управлінням групами людей. Знайомий із законодавством щодо біотехнології, захисту інтелектуальної власності, моніторингу ГМО продуктів і щодо бізнесу. Випускник знає методи економічного аналізу, а також принципи функціонування ринку рослинних продуктів. Має навички до обробки даних за допомогою комп'ютерних технологій.