Біологія людини

!biologia_czlowieka

Випускник отримає знання з основ природничих наук (біології, фізики і хімії, геології тощо) і суміжних (у тому числі археології). Здобуде вміння пояснювати і описувати різноманітність будови і поведінки людини в часі і в просторі. Знатиме основні методи вимірювання і спостережень у лабораторії і в польових умовах. Проходитиме цікаві практики, пов'язані з напрямом досліджень, зокрема, на археологічних розкопках, в медичних лабораторіях, ергономічних, судово-медичних, науково-дослідних установ.

Денна форма навчання

  • Бакалавр – 3 роки (6 семестрів)
  • Магістр – 2 роки (4 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

ботаніка, зоологія, хімія та біохімія, фізика, математика та статистика, геологія, клітинна біологія та гістологія тварин, загальна антропологія

IІ курс

генетика, анатомія та фізіологія людини, антропометрія, екологія людини, мікробіологія та паразитологія, археологія та палеонтологія.

IІІ курс

антропогенез та еволюція, приматологія, геноміка, топографічна анатомія, імунологія


У програмі навчання є також багато цікавих, спеціалізованих факультативних предметів для практичних навичок таких як перша допомога, підводна археологія, реконструкція скелета, статистичні програми, основи раціонального харчування та інші.

Можливості після навчання

Випускник зможе знайти роботу в археологічних компаніях, судово-медичних лабораторіях, санепідемстанціях, музеях, лабораторіях ергономіки та клітинах.