Відновлювальні джерела енергії та переробка відходів

!odnawialne_zrodla_energii_i_gosp_odapadami

Випускник готовий виконувати інженерні, інвестиційні та операційні завдання, пов'язані з обладнанням, установками та об'єктами для відновлюваної енергетики та поводження з відходами. Випускники вміють оцінювати величину попиту на енергію та можливості її придбання, а також проектувати установки для відновлювальних джерел енергії. Він також може оцінити кількість відходів, що утворюються в регіоні, і розробляти концепцію їх зберігання та управління.


Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)
  • Магістр – 1,5 роки (3 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

математика, фізика, хімія, інформаційні технології, інженерна графіка

IІ курс

технічна інженерія, виробництво і трансформація електроенергії, інженерне проектування, біопаливо рослинного та тваринного походження, поводження з відходами

IІІ курс

технологічне проектування в галузі управління відходами, підтримка комп'ютерних рішень та проектування систем відновлюваної енергетики

IV курс

утилізація та переробка відходів, регіональна енергетична політика, організація бізнесу, управління та виробництво продукції, дипломна робота

Магістратура


Протягом першого року навчання вивчаєте предмети з області моніторингу і діагностики обладнання ВДЕ, оптимізації та експлуатації обладнання ВДЕ, моделювання поширення забруднень, впливу інвестицій на навколишнє середовище, рекуперації та зберігання енергії, ДМС. Протягом останнього семестру навчання вивчаєте предмети в області: інноваційних технологій в РЕЗ та ГО, правових та економічних умовах РЕЗ, а також у сфері підприємництва та винахідливості

Можливості після навчання

Освіта дозволить випускникам працювати на підприємствах, які займаються генерацією з відновлюваних джерел енергії та обігом енергії на місцевих ринках, а також на підприємствах, що переробляють або утилізують відходи. Випускник також готовий працювати в органах місцевого самоврядування, і консультувати з питань, пов'язаних з відновлювальними джерелами енергії або управління відходами.