Сільськогосподарська та лісова техніка

!technika_rolnicza_i_lesna_2

Bипускник має навички використання фундаментальних наук для вирішення інженерних завдань у галузі сільського господарства, лісового господарства та харчової промисловості. Крім того, може працювати у виробничому, сервісному та консультаційному бізнесі в сільському господарстві, харчовій промисловості та лісовому господарстві, а також економічних та адміністративних одиниць, де потрібні технічні, сільськогосподарські та організаційні навички. Випускник знає методи економічного аналізу, організації та управління виробництвом.


Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)
  • Магістр – 1,5 роки (3 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

біологічні основи сільського господарства, хімія, інженерна графіка, інформаційні технології, вища математика, іноземна мова, основи права в сільськогосподарській техніці, основи тваринництва, фізика, технічна механіка, матеріалознавство, основи харчової технології

IІ курс

електротехніка, ергономіка, захист інтелектуальної власності, обладнання для харчової промисловості, основи машинобудування, лісове виробництво, теорія машин і механізмів, джерела відновлюваної енергії

IІІ курс

організація сільськогосподарського виробництва, машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння, автоматизація, механізація тваринницької продукції, майданчики для обслуговування машин, сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби

IV курс

експлуатація сільськогосподарських машин, гідравліческіe системи, самохідні сільськогосподарські комбайни, практика, дипломна робота

Магістратура


I курс

математичний аналіз, планування сільської інфраструктури, методологія, основи проектування технічних систем, використання сільськогосподарської техніки, інвентарю для лісництва, методи точного землеробства

II курс

планування підприємницької діяльності, інформаційні системи, машинобудування, комп'ютерне проектування, агрофізика і реологія сільськогосподарської продукції, сучасні сільськогосподарські технології, дипломна робота

Можливості після навчання

Випускник готовий до роботи в урядовій адміністрації та органах місцевої влади, в сільському господарстві, підприємствах, що займаються скупкою та обігом продуктів рослинного походження, а також для веденя сільського господарства в країні і за кордоном.