Біоінформатика

!bioinformatyka

Студент під час навчання на напрямку біоінформатика набуває знань з біології (особливо з генетики) та інформатики з особливим акцентом на методи програмування і точні науки.

Денна форма навчання

  • Бакалавр – 3 роки (6 семестрів)
  • Магістр-інженер – 2 роки (4 семестри)

Спеціальності:

  • біостатистика і біонформатичне програмування
  • техніки програмування в молекулярній біології

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

хімія, фізика, математика, ботаніка, зоологія, інформаційні технології, ергономіка та безпека праці, статистика, економіка, основи права, біохімія, генетика, біологія клітини

IІ курс

комп’ютерні програми, мікроскопічні методи, іноземна мова, вступ до біоінформатики, тестування гіпотез, молекулярна біологія, використання інформаційних технологій в біології людини

IІІ курс

геноміка, протеоміка, генетика популяцій, експериментальне планування, обчислювальні алгоритми, іноземна мова, вивчення геному за молекулярною генетикою, основи моделювання статистичних даних, біометеорологія, моніторинг довкілля, аналітичні методи в біології

Магістратура


I курс

планування біологічних і селекційних експериментів, прикладна математика, мови програмування, статистичне моделювання біологічних даних, методи генетичної оцінки тварин, біоетика, транскрипційний аналіз з елементами експресії генів, протеомний аналіз, імунологічна діагностика, алгоритми автоматизованого аналізу даних

IІ курс

тканинна інженерія, основи ведення бізнесу, операційні системи, медичні бази даних, конструювання ліків, біостатистика, молекулярна філогенетика, аспекти сучасного тваринництва, селекція рослин за використовуванням новітніх методів та технологій

Можливості після навчання

Випускник володіє необхідними знаннями для роботи у установах, що займаються обробкою біологічних даних при застосуванні біоінформаційних технологій, серед котрих: фармацевтичні фірми, біотехнологічні підприємства, дослідницькі лабораторії, наукові відділи клінічних закладів, генитичні центри.