Інженерія навколишнього середовища

!inzynieria_srodowiska

Навчання на напрямку інженерія навколишнього середовища приготовляють фахівців в області природничих і технічних наук, підготовлених для проектування, виготовлення і експлуатації інженерних споруд. Кафедра готує професійні кадри для ведення інженерної діяльності в області санітарної інфраструктури (водопостачання, каналізація, станції очищення води та станції очистки стічних вод).

Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)
  • Магістр – 1,5 роки (3 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

біологія, екологія, хімія, фізика, алгебра, математичний аналіз, інженерна геодезія, системи автоматизованого проектування, іноземна мова, інформаційні технології, захист інтелектуальної власності, охорони праці, ергономіка, право, технічний малюнок, геометрія

IІ курс

математична статистика, метеорологія, гідрологія, матеріалознавство, механіка і фундаменти грунтів, дегідратація, технічна термодинаміка, просторові інформаційні системи, технологія водопостачання та водовідведення, управління відходами, загальне будівництво

IІІ курс

захист навколишнього середовища, експлуатація технічних пристроїв, водопровідні та каналізаційні мережі, вентиляція і кондиціювання, водне господарство та охорона вод, регулювання річок, організація робіт, основи підприємництва, будівництво, гідротехнічні споруди, ерозія ґрунтів, використання стічних вод і опадів, гідроелектростанції, насосні станції, резервуари для води, зміни клімату

IV курс

газова мережа, інвестиційна логістика, складання кошторисів, інвестиційний процес, практика, дипломна робота

Магістратура


І курс

інформаційні технології, управління інвестиційним процесом будівництва, сонячна і земна енергія, гідроенергетика, відходи палива, соціологія, психологія, іностарнний мову, предмети на вибір

ІІ курс

предмети за спеціалізацією, дипломна робота

Можливості після навчання

Випускник підготовлений до роботи в одиницях державної адміністрації, пов'язаних з водопостачанням, інфраструктурою і плануванням розвитку.