Управління та технологія виробництва

!zarzadzanie_i_inzynieria_produkcji

Cтудент під час навчання отримує знання в галузі економічних наук (мікроменеджмент, макроекономіка, менеджмент, маркетинг) і технічних. Він готовий до реалізації проектів у сфері виробництва та організації роботи, а також впливу виробництва на природне середовище.


Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)
  • Магістр – 1,5 роки (3 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

навчання на першому курсі це вивчення основних предметів (хімія, фізика, математика), економічних (мікроекономіка, макроекономіка, управління, фінанси та бухгалтерський) та технічні такі як механіка і міцність матеріалів

IІ курс

другий рік навчання - подальше вивчення знань в галузі економіки (фінансування та бухгалтерський, логістика на підприємстві) та технічних наук, таких як інженерне проектування, інженерна графіка, виробничі процеси

IІІ курс

на третьому курсі студенти вибирають тему інженерної роботи. Крім того, появляться нові предмети, такі як електротехніка та електроніка, теплотехнічне та енергетичне управління, управління виробництвом та сервісом, а також автоматизація та робота виробничих процесів. Крім того, студент ознайомиться з основними знаннями про сільськогосподарське виробництво на таких об'єктах

IV курс

Останній семестр навчання - завершення інженерної роботи та впровадження факультативних предметів у сфері функціонування технічних систем або організації роботи та управління персоналом

Магістратура


На першому семестрі навчання студент вивчає такі предмети як: комунікація в бізнесі, проектування виробничих ліній, а також аудит і управління якістю. В залежності від спеціальності студент знайомиться також з агротуристикою або технологією виробництва сировини та продуктів харчування. Другий рік навчання - це подальше набуття знань в галузі фінансів та банківської справи, а також управління крупними господарствами. Однак основна увага приділяється проведенню досліджень, пов'язаних з темою магістерської роботи

Можливості після навчання

Навчання на напрямку управління та технологія виробництва підготовлює до управління виробничими процесами, організовуння і керування персоналом, а також до участі і проведенню дослідницьких робіт, особливо технологічних та організаційних інновацій. Випускник готується до технічного та організаційного консультування в галузі інженерії та сільськогосподарського виробництва на малих, середніх та великих підприємствах.