Економіка

!ekonomia

Студент отримує знання з макроекономіки та мікроекономіки. Також студент набуває знань з організації та управління бізнесу, фінансового аналізу підприємства та оцінки інвестиційних проектів. Економічні знання доповнюються основними відомостями з області харчової промисловості, що в аспекті так званої продовольчої безпеки країни сприяє тому, що випускник стає фахівцем, здатним розуміти процеси, що відбуваються в глобальній харчовій економіці.


Денна форма навчання

  • Бакалавр – 3 роки (6 семестрів)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

математика, гуманітарний предмет, основи права, макро та мікроекономіка, менеджмент, бухгалтерський облік, економіка агробізнесу

IІ курс

економетрія, фінансова математика, логістика, організація і управління підприємством. Із-за специфіки Природно-Технологічного факультету студент економіки буде вивчати предмети, що стосуються сільськогосподарського виробництва: основи рослинництва, основи тваринництва, сільське господарство та навколишнє середовище.

IІІ курс

дипломна робота, торгівля засобами виробництва в сільському господарстві, міжнародні економічні відносини, стратегічне управління, фінансові ринки, методи оцінки інвестиційних проектів

Магістратура


I курс

статистичний висновок, економетрика та прогнозування процесів, економіка управління, макроекономічна політика, економічне право, історія економічної думки, капітал і фінансовий ринок

II курс

математична економіка, управління людським капіталом, міжнародна економіка, іноземна мова, предмет на вибір, дипломна робота

Можливості після навчання

Випускник має знання в галузі управління фінансами, людськими та матеріальними ресурсами. Студенти отримують знання та вміння застосовувати математику, статистику та інформаційні технології в практиці. Випускники спеціалізуються на економічних питаннях харчового сектору. Вони готові працювати в агропродовольчих компаніях, установах сільськогосподарської служби, урядових установах, а також для ведення власного бізнесу.