Біотехнологія

!biotechnologia

Навчання на напрямку біотехнологія забезпечить знаннями в біохімії, ензимології, мікробіології, біотрансформації, молекулярної біології та генної інженерії, а також основи харчових технологій. Дозволяє виділяти та вибирати біологічний матеріал для виробництва різних біопродуктів та вести біотехнологічні процеси. Навчання готує до роботи в хімічних і мікробіологічних лабораторіях, на біопрепаратах, в харчовій промисловості, особливо в ферментній промисловості, а також в санітарних службах.


Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)
  • Магістр – 1,5 роки (3 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

математика, фізика, неорганічна та органічна хімія, клітинна біологія, інформаційні технології, інженерна графіка

IІ курс

біохімія, фізична хімія, загальна мікробіологія, харчова хімія та отримання аналітичних навичок під час лабораторних занять

IІІ курс

генетика, молекулярна біологія, промислова біотехнологія, що використовується в продуктах харчування та фармацевтиці, ензимологія та основи переробки рослинної та тваринної сировини. Крім того, впроваджуються інженерні дисципліни, такі як устаткування для біотехнологічної промисловості та технологічний дизайн

IV курс

генна інженерія, імунологія, лабораторні тварини та їх використання в біотехнології, біоінформатика, індивідуальні інженерні завдання за обраною темою, дипломна робота

Магістратура


тканинна культура, біоінформатика, мікробіологія ферментованих продуктів та молекулярна організація клітинних структур, дипломнй семінар, методологія, іноземна мова. Факультативні предмети такі як глікобіологія, біологічно активні рослинні сполуки, вірусологія, біологічно активні інгредієнти в функціональних продуктах, використання каталізаторів та біокаталізаторів у біотехнології, нестандартні біотехнологічні процеси, флавоноїди в біотехнології, дипломна робота

Можливості після навчання

Випускник готовий до роботи в науково-дослідних підрозділах біотехнологічної промисловості та суміжних галузей, в хімічних, біохімічних, біологічних та мікробіологічних лабораторіях, косметичній та харчовій промисловості, а також в санітарно-освітній сфері. Крім того, він готовий співпрацювати з фахівцями різних галузей, керувати людськими командами та компаніями, а також вести самостійну ділову діяльність.