Медицина рослин

!medycyna_roslin

Якщо ви цікавитесь природознавством, то медицина рослина вдалий вибір. Ви отримаєте практичні навички. Захворювання рослин пов'язане з виникненням шкідників та хвороб. Бракує спеціалістів, здатних точно оцінити стан рослини. У галузі рослинної медицини ми випускаємо випускників з міждисциплінарними знаннями в галузі ентомології, фітопатології, гербології та прикладної екології, з особливим акцентом на захист рослин. Ви будете здатні виявити шкідників, бур'яни та хвороби, а також інші чинники, що впливають на стан сільськогосподарських культур.


Денна форма навчання

  • Бакалавр-інженер – 3,5 роки (7 семестрів)
  • Магістр – 1,5 роки (3 семестри)

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

на першому курсі студент отримає знання з загальних предметів, що дозволяють зрозуміти зміни, що відбуваються в рослинах, а також їх місце і роль в екосистемі. Студенти отримують знання в області хімії, фізики, основ економіки та методів інформаційних технологій

IІ курс

другий курс це знайомство з науками з області захисту рослин. Вивчаєте предмети, що стосуються основ вирощування рослин, добрив і механізації, так і предмети, що стосуються біології організмів. Такоє студент набуває знання в області екологічного землеробства.

IІІ курс

на третьому курсі будете вивчати предмети в сфері захисту рослин присутніх у різних екосистемах. Студенти отримують знання про хвороби та шкідників сільськогосподарських, садівничих та декоративних рослин. Вони дізнаються про різні методики захисту рослин від шкідливих організмів, також в контексті екологічної діяльності.

IV курс

четвертий курс це продовження отримання знань в області захисту рослин та діагностики шкідливих організмів. У навчанні акцент робиться на профілактику і не хімічну методу захисту, що дозволяє не тільки отримати потрібну кількість урожаю, але і його бездоганну якість. Також вивчення підприємницької діятельності та дипломна робота

Магістратура


У перший рік студенти отримують базові знання про проведення наукових експериментів. Розширюють знання та навички в галузі захисту рослин від шкідників. Також студенти отримують знання про епіфіти та важливість біологічних методів у скороченні хвороб рослин та шкідників. Останній семестр - це період написання дипломної роботи. Навчитеся аналізувати результати експериментальних досліджень.

Можливості після навчання

Випускник готовий працювати в науково-дослідницьких підрозділах, Державній Інспекції з Захисту Рослин та Продукції Насіння, митному контролі, органах державної влади та місцевого самоврядування, харчовій промисловості.