Wydziałowe Komisje RekrutacyjneSzanowni Kandydaci!

Komisje przyjmujące dokumenty na studia pracują wg wyznaczonego terminarza. Pod tym adresami należy złożyć dokumenty na studia

Poniżej znajdują się adresy i mapka Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Po kliknięciu na pinezkę na mapce zobaczycie zdjęcie budynku, w którym będą zbierane dokumenty i na jakie wydziały :)
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38c
51-630 Wrocław
Czytelnia Wydziału, pod salą AZ
rekrutacja.wbihz@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
sale 030 i 031 (Dziekanat WBiNoŻ)
rekrutacja.wbinoz@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Sala Rad Wydziału parter-nr 0.18
rekrutacja.wiksig@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
rekrutacja.weterynaria@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Sala Rad Wydziału parter-nr 0.18
rekrutacja.wpt@upwr.edu.pl