Komisje RekrutacyjneSzanowni Kandydaci!

Komisje przyjmujące dokumenty na studia pracują wg wyznaczonego terminarza. Pod adresami podanymi poniżej należy złożyć dokumenty na studia. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą również należy je przesłać na podane poniżej adresy ze wskazaniem właściwej komisji rekrutacyjnej i kierunku studiów.

Rezygnacja z podjęcia studiów powinna być przesłana mailowo na adres właściwej komisji podany poniżej.

Poniżej znajdują się adresy i mapka Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Po kliknięciu na pinezkę na mapce zobaczycie zdjęcie budynku, w którym będą zbierane dokumenty i na jakie wydziały :)
Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38c
51-630 Wrocław
rekrutacja.wbihz@upwr.edu.pl

Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
rekrutacja.wbinoz@upwr.edu.pl

Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Sala Rad Wydziałów (018) 
rekrutacja.wiksig@upwr.edu.pl

Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Sala Rad Wydziałów (018)
rekrutacja.wpt@upwr.edu.pl