Komisje Rekrutacyjne

Szanowni Kandydaci!

Poniższe adresy obowiązują w corocznej rekrutacji, jednak ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i konieczność dostosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego mogą one ulec zmianie. Informacje będziemy publikować na bieżąco!Szanowni Kandydaci!

Komisje przyjmujące dokumenty na studia pracują wg wyznaczonego terminarza. Pod adresami podanymi poniżej należy złożyć dokumenty na studia. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą również należy je przesłać na podane poniżej adresy ze wskazaniem właściwej komisji rekrutacyjnej i kierunku studiów.

Rezygnacja z podjęcia studiów powinna być przesłana mailowo na adres właściwej komisji podany poniżej.

Poniżej znajdują się adresy i mapka Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Po kliknięciu na pinezkę na mapce zobaczycie zdjęcie budynku, w którym będą zbierane dokumenty i na jakie wydziały :)Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38c
51-630 Wrocław
rekrutacja.wbihz@upwr.edu.pl

Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
rekrutacja.wbinoz@upwr.edu.pl

Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny
rekrutacja.weterynaria@upwr.edu.pl

Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny
rekrutacja.wiksig@upwr.edu.pl

Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny
rekrutacja.wpt@upwr.edu.pl