Komisje RekrutacyjneSzanowni Kandydaci!

Komisje przyjmujące dokumenty na studia pracują wg wyznaczonego terminarza. Pod adresami podanymi poniżej należy złożyć dokumenty na studia. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą również należy je przesłać na podane poniżej adresy ze wskazaniem właściwej komisji rekrutacyjnej i kierunku studiów.

Rezygnacja z podjęcia studiów powinna być przesłana mailowo na adres właściwej komisji podany poniżej.

Poniżej znajdują się adresy i mapka Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Po kliknięciu na pinezkę na mapce zobaczycie zdjęcie budynku, w którym będą zbierane dokumenty i na jakie wydziały :)
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny (parter)
rekrutacja.wbihz@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny (parter)
rekrutacja.wbinoz@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny (parter) 
rekrutacja.wiksig@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny (parter)
rekrutacja.weterynaria@upwr.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Hol główny (parter)
rekrutacja.wpt@upwr.edu.pl