Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Kandydaci!

Poniższe adresy obowiązują w tegorocznej rekrutacji, jednak ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i konieczność dostosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego mogą one ulec zmianie. Informacje będziemy publikować na bieżąco!Szanowni Kandydaci!

Komisja przyjmująca dokumenty na studia pracuje wg wyznaczonego terminarza. Pod adresem podanym poniżej należy złożyć dokumenty na studia. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą również należy je przesłać na podany poniżej adres ze wskazaniem właściwego kierunku studiów.

Rezygnacja z podjęcia studiów powinna być przesłana mailowo na adres właściwego Zespołu do spraw przyjęcia na studia podany poniżej.

Poniżej znajduje się adres i mapka Komisji Rekrutacyjnej. Po kliknięciu na pinezkę na mapce zobaczycie zdjęcie budynku, w którym będą zbierane dokumenty :). • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  • Plac Grunwaldzki 24
   50-363 Wrocław
  • rekrutacja.wbihz@upwr.edu.pl
 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  • Plac Grunwaldzki 24
   50-363 Wrocław
  • rekrutacja.wiksig@upwr.edu.pl
 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Plac Grunwaldzki 24a
   50-363 Wrocław
  • rekrutacja.wbinoz@upwr.edu.pl
 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  • Plac Grunwaldzki 24a
   50-363 Wrocław
  • rekrutacja.weterynaria@upwr.edu.pl
 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
  • Plac Grunwaldzki 24a
   50-363 Wrocław
  • rekrutacja.wpt@upwr.edu.pl

Jak zaadresować kopertę z dokumentami?

Jeśli aplikujesz na kierunek:
 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo żywności
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia człowieka
 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska
 • zootechnika
Zaadresuj kopertę następująco:

Komisja Rekrutacyjna
nazwa kierunku
Plac Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław


Jeśli aplikujesz na kierunek:
 • agrobiznes
 • biotechnologia
 • biotechnologia stosowana roślin
 • ekonomia
 • medycyna roślin
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami          
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologia i organizacja gastronomii
 • weterynaria
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie jakością i analiza żywności
 • żywienie człowieka i dietetyka
Zaadresuj kopertę następująco:

Komisja Rekrutacyjna
nazwa kierunku
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław